English
Bibliografia M. Eminescu

 
 
 
   

MIHAI EMINESCU
BIBLIOGRAFIE Viaţa-Opera. Referinţe (1990-2005)

La trei ani de la prima publicare on-line (decembrie 2010), suntem în măsură să oferim celor interesaţi versiunea revăzută şi mult adăugită a Bibliografiei Mihai Eminescu, perioada 1990-2005: peste 170 de titluri de periodice care au furnizat mai mult de 2000 de informaţii bibliografice.


Apariţia, în anul 2008, a celei de-a doua părţi (1939-1989) a Bibliografiei Mihai Eminescu, configurând, împreună cu partea I (1866-1938), publicată cu aproape un deceniu mai devreme, volumul XVII din OPEREediţia Perpessicius (volum cu care se şi încheie, conform dorinţei iniţiatorului ei, respectiva serie) ne-a pus în faţa întrebării dacă acest demers se cuvine continuat sau, dimpotrivă, amânat sine die, cu riscul acumulării unei mari cantităţi de materiale care, într-un final, oricum îşi vor „cere dreptul” la bibliografiere.
Mihai Eminescu, poetul naţional şi scriitorul despre care s-a scris, se scrie şi se va scrie permanent, are dreptul şi la o bibliografie curentă, care să ajute cercetătorul de azi sau de mai târziu să studieze, să analizeze, să emită noi interpretări.
Cu Shakespeare – în Marea Britanie, cu Goethe – în Germania, cu Victor Hugo – în Franţa (şi lista poate continua) s-a procedat în acelaşi fel. După finalizarea unei bibliografii retrospective, s-a trecut la  bibliografierea curentă a tot ce apare legat de viaţa şi opera lor, la crearea unor instrumente indispensabile celor care le studiază opera.
Având în vedere cele de mai sus, Serviciul de Bibliografie naţională din BAR a hotărât continuarea  Bibliografiei M. Eminescu, pentru perioada 1990-2005.
Materialul bibliografiat este în cea mai mare parte din fondurile BAR. S-au făcut completări din fondurile altor biblioteci din ţară şi din străinătate.

Bibliografia va fi on-line şi va putea fi accesată din site-ul BAR.
Structura capitolelor este, în mare, aceeaşi ca la volumele tipărite. În cadrul capitolelor, aşezarea cronologică va uşura mult sistemul de căutare. În succesiunea lucrărilor apărute în acelaşi an, s-a folosit şi criteriul alfabetic.
Trimiterile la operă  se fac tot după „ediţia  Perpessicius”.
Referinţele din periodice, care privesc o ediţie sau o carte, sunt aşezate cronologic după volumul respectiv.
Capitole: Opera: Ediţii în limba română; Ediţii în limbi străine; Operă în periodice; Referinţe: Cărţi; Antologii; Periodice (Viaţă, personalitate; Despre operă); Manifestări omagiale dedicate lui M. Eminescu şi M. Eminescu oglindit în literatură, arte plastice, muzică, film.
Am formulat adnotări, îndeobşte sintetice, doar în cazurile în care acest lucru ni s-a părut cu adevărat necesar. 
Nu s-a mai recurs la siglarea periodicelor, titlurile acestora şi localităţile de apariţie fiind scrise integral.
Cotele cărţilor sunt cele corespunzătoare cataloagelor BAR iar în cazurile în care publicaţia nu se regăseşte în fondurile acestei instituţii, s-a consemnat sursa din care a fost preluată.

Coordonatorii volumelor: Anca Bogdan, Tudor Pereverza

 

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro