Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1661) BUDESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BUDESCU, GEORGE
Traduceri:
GOLDONI, CARLO. Geniul cel bun şi geniul cel rău. Trad. de ~. Bucureşti, 1855; 1858.

Nu exista imagini
  1662) BUDESCU, VASILIU (1847-1900)
 • Opera
 • Imagini
BUDESCU, VASILIU (1847-1900)
8849. ~ Indreptariu pentru predicatori, pentru de a afla cu usiorintia cutare-va citatiune din sant'a scriptura în cărţile nostre rituali. De Vasiliu Budescu, parochu gr. cat. în Ciuleşti, în Dieces'a Oradei-Mari. Cu gratios'a permisiune a Prea Veneratului Ordinariatu gr.-cat. de Oradea-Mare, de sub N-ru 833-1891. Gherl'a (Imprimatu cu literile Tipografiei diecesane greco-cat. de Gherl'a), 1891. (20,5 x 16). 2 f., 24 coloane. 40 cr. (I 459982)

Nu exista imagini
  1663) BUDESCU, VIRGIL (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDESCU, VIRGIL (1877-?)
8850. ~ Monografia electorala a judeţului Brăila 1866-1911, de Virgil Budescu. Brăila (Dunărea Inst. de arte grafice), 1912. (21,5 x 15,5). 43 p. (Cercul de Studii al Partidului naţional-liberal). (II 459476)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1664) BUDGE, JULIUS
 • Opera
 • Imagini
BUDGE, JULIUS
8851. ~ Elemente de phisiologia omului de Professorele Dr. Iulius Budge. Tradusă în româneşte dupe ediţia VII, de Dr. George A. Polisu, Professore, şefu alu serviciului medicalu din Spit. Colţi etc. etc. Edată cu cheltuiala scolei naţionale de medicină şi farmacia. Bucureşti (Tipografia Anunciatorului, proprietatea lui Stephan Rasidescu), 1861. (21 x 14,5). XVI, 342 p., 1 Atlas. (Bibliothecă Medicală Română, Vol. III). (II 16501)
Cu p. de titlu separate pentru colecţie şi atlas. "Bibliothecă Medicală Română". Volumulu III. "Elemente de Phisiologia omului cu Unu Atlasu phisiologicu de Tabule" XVII [16 p., 17 f. pl].

Nu exista imagini
  1665) BUPIAU, D. I.
 • Opera
 • Imagini
BUPIAU, D. I.
Vezi: IONESCU-BUZĂU, DIMITRIE

Nu exista imagini
  1666) BUDINER, R.
 • Opera
 • Imagini
BUDINER, R.
În colaborare:
8852. ~ Teme asupra conducerei plutonului şi companiei precum şi Teme tactice pentru micile unităţi. Cu 115 schiţe şi 3 planşe din Harta 1/75 000, de Căpitanii R. Budiner şi F. Balling din armata austro-ungară. Traducere (cu autorisaţiunea autorilor) de Căpitanul I. Strişca, ataşat la Marele Stat-Major. Bucuresci (Ştab. grafic Albert Baer), 1902. (23 x 16). 69[-71] p., 20 f. pl., 3 h. (II 192092)

Nu exista imagini
  1667) BUDIŞTEANU, ALEXANDRU A. (1836-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, ALEXANDRU A. (1836-?)
8853. ~ Apărarea naţională. [De] Colonel A. A. Budisteanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (24 x 17). 44 p. 1 leu. (II 408595)
8854. ~ Cartea soldatului de infanterie conţiind datoriile soldatului coprinse în reglementele militare. Noţiuni asupra României şi asupra puterei armate. Despre spiritul militar, Serviciul interior, Codul penal militar, Serviciul de garnisoană, Serviciul de companie, Instrucţii asupra tragerei în ţintă, Desfacerea şi închiderea armei, Curăţirea şi întreţinerea armei, îmbarcarea pe drumul de ferii, de A. Budisteanu, L. Colonel. Bucuresci (Stab. Litho-Typografic Socecu, Sander & Teclu), 1875. (16 x 11,5). 111 p. 0,80 lei. (I 408844)
8855. ~ *Idem. Ed. III. Bucuresci (Socecu & Co), 1883. (15 x 10), 110 p. 0,50 lei. (BR, 4-6 (1882-1883-1884), p. 5)
8856. ~ Cestiunea puţurilor artesiane din România. [De] Colonel A. A. Budisteanu. Bucuresci (Tip. Voinţa naţională), 1896. (24 x 17). 73 p. 2 lei. (II 105184)
8857. ~ Extract din înalta Ordonanţă de la 21 August 1862 asupra serviciului armatelor în campanie. Pentru Suboficeri şi Caporali de infanterie, de A. Budisteanu, Căpitan Adjutant Major. Cu autorisaţia D. Ministru de Resbel. Bucuresci (Imprimeria Ministeriului de Resbelu), 1865. (13 x 9). 134 p. 1 sfanţii. (I 38173)
8858. ~ O propunere adresată primăriei oraşului Bucuresci pentru căutarea apelor arteziane în terenurile oraşului Bucuresci, [de Colonel Alexandru A. Budisteanu]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (24 x 11,5). 10 p. (II 75459)
Autorul, menţionat la p. 10.
8859. ~ Observaţiuni la Legea minelor, de Colonelul A. Budisteanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (24 x 16,5). 23 p. (II 81252)
8860. ~ L'origine du petrole. [Par] Le Găneral A. Budisteanu. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (23,5 x 15,5). 12 p. (II 7471)
8861. ~ Petrolul. Petrolul în România, consideraţiuni generale. Ţârile cu petrol. Originea Petrolului. Zăcămintele petrolului. Forajul puţurilor, estracţiunea. Proprietăţi physice şi chimice. Observaţiuni generale. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (23 x 15,5). 152[-153] p. 5 lei. (II 408647)
8862. ~ Tot Apa Bucureştilor şi Puţurilor Artesiane. [De] Colonel Alexandru A. Budisteanu. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1901. (20 x 12,5). 39 p. 0,50 lei. (I 75263)
8863. ~ Vae Audentibus. [De] General Alexandru A. Budisteanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1910. (23 x 16). 112 p. 2 lei. (II 21270)
Pledează pentru o voinţă românească la Bucureşti unde se exercită prea multe influenţe străine.

Nu exista imagini
  1668) BUDIŞTEANU, ALEXANDRU AL. (1876-1921)
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, ALEXANDRU AL. (1876-1921)
8864. ~ De transactionibus în dreptul roman. Transacţiunea în dreptul civil român cu un studiu în Legiuirea Caragea. Teza de licenţa în drept de Alexandru Al. Budisteanu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24,5 x 16,5). 99 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept). (II 410349)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1669) BUDIŞTEANU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
8867. ~ [Jus Romanum. Pro socio. Code civil. De Veffet des obligations à Végard des tiers. Droit criminel. De la procédure écrite faite par le juge d'instruction]. Thèse pour la licence en exécution de l'art. 4, tit. 2 de la loi du 22 ventôse an. XII. Soutenue par M. Démètre D. Budisteano, Né à Vienne (Autriche). Toulouse (Impr. Louis et Jean-Matthieu Douladoure), 1874. (23,5 x 15,5). 60 p. (Faculté de Droit de Toulouse). (II 489582)

BUDIŞTEANU, DIMITRIE
8865. ~ Despre modul de represiune admis în Penitenciarele şi Coloniile Agricole din Elveţia şi Belgia. Despre Penitenciarele şi casele de corecţie din România. Scriere dedicată D-lui Eugenie Stătescu, Ministru al Justiţiei, de D. Budisteanu, Procuror general de lîngă Curtea de Apel din Iassy. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1883. (22 x 15). 126 p. (II 384987)
8866. ~ Discurs asupra unor Lacune în Dreptul Penal Romanu, pronunciat de Dimitrie Budisteanu, Procuror de secţie pe lăngă Curtea de Apel din Focşani, la 16 August 1879 cu ocasiunea inceperei anului judiciar 1879-80 urmat de Respunsul D-lui Consilier S. Hociung. Focşani (Tip. M. J. Cremnitzer), 1879. (19 x 12,5). 28 p. (I 266309)
Nu exista imagini
  1670) BUDIŞTEANU, NICOLAE (1851-1916)
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, NICOLAE (1851-1916)
8868. ~ *De la novation en droit romain et en droit français (Thèse) par Nicolas Budisteanu. Toulouse (Impr. Privat), 1876. 8. 228 p. [Bally I, p. 52, apud Bengescu).
8869. ~ [Jus romanum. Déposai vel contra. Code civil: Des servitudes établies par le fait de l'homme. Procédure civile: De la saisie-exécution. Droit criminal: Des attributions respectives du juge d'instruction et du ministère public. Des décisions du juge d'instruction quant la procédure est complète]. Thèse pour la licence En exécution de l'art. 4 tit. II de la loi du 22 ventôse an XII, soutenue Par Nicolas Budişteanu. Né à Bucharest (Roumanie). Toulouse (Impr. Centrale Louis Lupiac, Directeur gérant), 1874. (21 x 13,5). 72 p. (Faculté de Droit de Toulouse). (II 4106)
Descrierea completată cu titlurile de la p. 5, 13, 39, 58.

Nu exista imagini
  1671) BUDIŞTEANU, NICULAE C.
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, NICULAE C.
8870. ~ Hrana ţăranului. Cestiune supusă celui de al patrulea Congres agricol al absolvenţilor şcolilor de agricultură ţinut în Bucureşti în zilele de 20, 21 şi 22 Noembrie 1909, de Niculae C. Budişteanu, inginer agricol. Bucureşti (Tip. Universală, Iancu Ionescu), 1910. (24 x 16,5). 23 p. (Biblioteca Societăţii Agronomice a Absolvenţilor din şcolile de Agricultură. Fondată la 1 Ianuarie 1902). (II 16889)
Descriere după copertă.
8871. ~ Maximum de arendă şi Minimum de salar. Conferinţă ţinută la al 5-lea Congres Agricol în Bucureşti, de Nicolae C. Budişteanu, inginer agricol. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1911. (24 x 16). 11 p. (Extras din revista "Câmpul"). (II 22741)
8872. ~ Prepararea şi îngrijirea gunoiului de vite de fiecare ţăran sub supravegherea revizorilor ambulanţi, a preoţilor şi învăţătorilor. Cestiune supusă celui de al treilea Congres agricol al absolvenţilor şcolilor de agricultură ţinut în Bucureşti în zilele de 12, 13 şi 14 Octombre 1908, de Nicolae Budişteanu, inginer agricol. Piteşti (Tip. Mihail Lazăr Fiu), 1910. (24 x 16). 16 p. (Biblioteca Societăţii Agronomice a Absolvenţilor din şcolile de Agricultură. Fondată la 1 Ianuarie 1902). (II 19448)
Descriere după copertat

Nu exista imagini
  1672) BUDIŞTEANU, N.
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, N.
Traduceri :
HELLFEL, von. Patrula de infanterie. Trad. de ~. Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  1673) BUDIŞTEANU, PAUL (1842-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, PAUL (1842-?)
8873. ~ Cartea anului al 2-lea pentru Scoală regimentară coprindend: Elemente de Gramatică, Aritmetică, Istoria Românilor şi Geografia. Lucrată după programul Ministerului de Resbel, publicat în M. O. No. 34 din 1885, de Maior Paul Budişteanu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1889. (23 x 16). 68 p. 0,80 lei. (II 408641)

Nu exista imagini
  1674) BUDIŞTEANU, RADU AL. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BUDIŞTEANU, RADU AL. (1876-?)
8874. ~ Contractul de Locaţiune. Teză pentru Licenţă în Drept, de Radu Al. Budişteanu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (24,5 x 16,5). 64 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept). (II 408546)

Nu exista imagini
  1675) BUDIU, PAUL (1853?-1911)
 • Opera
 • Imagini
BUDIU, PAUL (1853?-1911)
8875. ~ Carte de cetire Elină, de Paul Budiu, Prof. Gimn. după K. şi H. Schenkl. Brassö (Tip. Ciurcu & Comp.), 1909. (22,5 x 16). 294[-296] p. cu errata. 3 cor. (Ediţiune ajutorată din Fondul Coresi, Brassö). (Bj-Bv 10470)
8876. ~ Cursu de Limba Maghiară pentru şcolele gimnasiale, reale inferiere, pedagogice şi pentru privaţi. Prelucrată după Tépler, metoda lui Ahn, de Paulu Budiu, profesora gimnasială. Braşovu, Editura luí H. Zeidner (Tip. Alexi), 1885. (18,5 x 12,5). 177[-181] p. (Astra-S 9387)
8877. ~ Gramatica Limbei Eline, după Curtius-Hartel, de Paul Budiu, Prof. Gimn. Braşov (Tip. Schlandt), 1898. (24 x 16,5). IV, 374 p, 2,60 fl. (Editiunea Fondului Coresi, Braşov, Op. 2). (Astra-S 24489)
În colaborare:
8878. ~ Carte de cetire latină pentru clasa I. gimnasială, prelucrată după sistemulu lui H. Perthes, de Paulu Budiu, profesora gimnasială în colaborare cu Ştefanu Iosifu, directoru şi profesorua, şi Andreiu Bârseanu, profesoru. Braşovu, Edit. librăriei H. Zeidner (Tip. Alexi), 1887. (22 x 14,5). 1 f., 55 p. Pretulu cu Vocabularu 1 fior. (II 408700)
8879. ~ Carte de cetire latină pentru clasa II gimnasială, prelucrată după sistemulu lui H. Perthes, de Paulu Budiu, profesoru gimnasialu, în colaborare cu Ştefanu Iosifu, directoru şi profesoru, şi Andreiu Bârseanu, profesoru. Braşovu, Editura Librăriei H. Zeidner (Tip. Alexi), 1888. (21,5 x 14,5 . 1 f., 86[-88] p. (II 408707)
8880. ~ Esplicări la cărţile de limba latină pentru clasa I şi II gimnasială, prelucrate după sistemulu lui H. Perthes, de Paulu Budiu, profesoru gimnasialu, în colaborare cu Ştefanu Iosifu, directoru şi profesor, şi Andreiu Barseanu, profesoru. Braşovu, Editura librăriei H. Zeidner (Tip. Alexi), 1888. (21,5 x 14,5). 1 f., V, 87 p. 60 cr. (II 408699)
8881. ~ Gramatica latină pentru clasa I şi II gimnasială, prelucrată după sistemulu lui H. Perthes, de Paulu Budiu, profesoru gimnasialu în colaborare cu Stefanu Iosifu, directoru şi profesoru şi Andreiu Bârseanu, profesoru. Braşovu, Edit Librăriei H. Zeidner (Tip. Alexi), 1887. (22,5 x 15). 1 f., 59 p. 35 cr. (II 408683)
8882. ~ Vocabularu latinu pentru clasa II. gimnasială, prelucratu după sistemulu lui H. Perthes, de Paulu Budiu, profesoru gimnasialu, în colaborare cu Stefanu Iosifu, directoru şi profesoru, şi Andreiu Barseanu, profesoru. Braşovu, Editura librăriei H. Zeidner (Tip. Alexi), 1888. (22 x 14,5). 1 f., 128 p. 1,20 fl. (Împreună cu Carte de cetire latină pentru clasa II gimnasială). (II 408705)

Nu exista imagini
  1676) BUDU, CORNELIU
 • Opera
 • Imagini
BUDU, CORNELIU
(Badea Pletea)
8883. ~ Aşchii. Versuri. [De] Badea Pletea (Corneliu Budu). Decembre 1904. [Bucureşti, 1904]. (19,5 x 12,5). 130 p. 3 lei. (I 2049)
8884. ~ Războiul Păcei 1913. Versuri. [De] Badea Pletea. Bucureşti (Minerva), 1913. (22,5 x 15,5). 16 p. 1 leu. (II 33369)
8885. ~ Transacţiuni în dreptul roman şi român. [De] Corneliu Budu. Teza pentru licenţă. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1893. (23 x 15,5). 37 p. (Facultatea de drept din Bucureşti). (II 75393)

Nu exista imagini
  1677) BUDU, C. N.
 • Opera
 • Imagini
BUDU, C. N.
8886. ~ Studiu critic asupra monografiei ocolului silvic Tazlău din judeţul Neamţu. Cu propuneri şi un program referitor la întocmirea monografiei unui ocol silvic. [De] C. N. Budu. Bacău (Tip. Avram Goldsmith), 1914. (19 x 12,5). 34 p. (I 35596)
În colaborare:
8887. ~ Două scrisori deschise D-lui Ion S. Zăvoianu, Silvicultor, şeful ocolului Tazlău, Neamţ. [De] C. N. Budu şi Constantin Gheorghe. Bacău (Tip. Avram Goldsmith), 1915. (18,5 x 13,5). 13 p. (I 417269)
Cu prefaţă semnată de ambii.

Nu exista imagini
  1678) BUDU, DANIEL (1872-1923)
 • Opera
 • Imagini
BUDU, DANIEL (1872-1923)
8888. ~ Condiţiunea juridica a femeei în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută de Daniel Budu, inginer hotarnic. Bucureşti (Tip. Lupta, Al. Lefteriu), 1895. (23 x 16). 44 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 408631)

Nu exista imagini
  1679) BUDU, IANCU (1829-1885)
 • Opera
 • Imagini
BUDU, IANCU (1829-1885)
Vezi: GHEORGHIU BUDU, IANCU (1829-1885)


Nu exista imagini
  1680) BUDU, ISIDOR (1881-1938)
 • Opera
 • Imagini
BUDU, ISIDOR (1881-1938)
(Isis)
8889. ~ *Din flori. [De] Isidor Budu. München, Edit. A. Ebin, 1905. 8° mic, 106 p. (JL, 2(1905), nr. 6, iunie, p. 96: Notiţe bibliografice; Luc, 4(1905), nr. 13-14, p. 230: Dări de seamă şi Notiţe bibliografice; An PR, 1908, p. 200)
8890. ~ Gădilituri şugubeţe şi fireşti [pe copertă şi: Intrudumerire. Apărătorilor de neam. Fârtaisfrr Şoacăţu. Hârjoane Smirghel Scripcaru. Poezii teapene. Cugetări. Maxime. Epigrame. Titirezuri. Reţete barosane. Dialoguri jargonice. Ciuşmandeaua ţigănească. Moş Cute Tabacaru şi Un cap de operă lumeasco-sufletească]. (Cari mai de cari pişcătoare, însă, prielnice şi nevătămătoare) în Rânduri plivite şi şiraguri îmbobocite întocmite de Isis [pe copertă: Isis... Bistriţa]. Fiţuica IV-a Piatra N. 1907 (Prin gieruri, police, pâcle şi la guriţa... sobei). Tesco' ncondeierea Rezbătătorul. Piatra-N. (Impr. Jud. Neamţu), 1907. (24 x 16,5). 61 p. (II 458613)
La preţ menţiunea: "Se găseşte de târguire la întocmitor, cu tocmala de 60 leuşcani-păturicea. (Bucată pentru concursul academic: Scrieri de ori ce natură)".
8891. ~ Idei essenţiale în Prosă şi Rithmuşoare (Tainice şi Variante) de Isis... [= Isidor Budu?]. Partea I. Intre anii 1866 şi 1905, lunile Mai. Piatra-N. (malul Bistriţei). Piatra-N. (Tip. Progresul), 1906. (18,5 x 13,5). 2 f., 100 p. 2 lei. (BCU-Iaşi 1686)
Pe copertă: "Ubi verramur? (Proză) din scrierile lui Isis .. Seria III-a".
8892. ~ Spirituale. Poesii Tainice şi Variante. De Isis [pe copertă: Din scrierile lui Isis...]. Piatra-N. (Tip. Progresul), 1904 [pe copertă: 1905]. (19,5 x 14,5). 68 p. (I 2583)

Nu exista imagini