Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1421) COMĂNEANU, ACHILLE (1839-1905)
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNEANU, ACHILLE (1839-1905)
(Achille)
13550. ~ Scrisorile lui Achille către Revista Armatei. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1894. (23 x 16). 117 p. (II 74591)
Publicate mai întîi în: "Revista Armatei", Bucureşti, 12 (1894), nr. 3-11/12, febr. 15 iunie 15/30, semnate: "Achille". Autorul, indentificat după "Revista Armatei".
13551. ~ Un strigăt, de Generalul Achille Comăneanu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (23,5 x 16). 10 p. (Din publicaţiunile Revistei Infanteriei) (Extras din nr. 47 al Revistei Infanteriei) (II 412752)
În colaborare:
BACALOGLU, D, şi ~. Biblioteca officieriloru. Bucureşti, 1868.

Nu exista imagini
  1422) COMĂNEANU, CONSTANTIN (?-1898)
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNEANU, CONSTANTIN (?-1898)
13552. ~ Câteva cuvinte asupra Erizipelului chirurgical. Tesa presentata la examenul pentru obţinerea gradului de medic de reg. cl. I de Constantin Comaneanu, doctor în medicina de la facultatea din Paris. Vechia intern al spitalelor civile din Bucuresci. Medic de Reg. Clasa II. Membru al Societăţii ştiinţelor medicale din Bucuresci. Cavaler al Ordinului Stéoa Românie!. Bucureşti (Tip. Alexandru C. Grecescu), 1884. (23 x 15,5). 54 p. (II 486628)
13553. ~ Considération sur le traitement des plaies produites par les armes à feu par Constantin Comaneano, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Ancien interne des hôpitaux de Bucharest, Médecin de Régiment, Chevalier de l’Etoile de Roumanie, etc. Paris, Alphonse Derenne (Impr. A. Derenne, Mayenne), 1881. (24,5 x 16). 84 p. (BCU-ClN 185600)

Nu exista imagini
  1423) COMĂNEANU, I.
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNEANU, I.
13554. ~ Carte de citire pentru înălţarea sentimentului religios al soldatului ortodox român cu 20 gravuri care represintă rugăciunea dimineţei, tatăl nostru şi simbolul credinţei, alcătuită de I. Comaneanu şi tipărită cu înalta bine-cu-văntare şi aprobare a Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române cu No. 187 din 25/X 904; fiind aprobată şi de Onor. Ministerul de resboi cu No. 2686 din 14/2/905. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1905. (21 x 14). 84 p. cu il. (II 2154)
13555. ~ Idem, pentru înălţarea sentimentului religios al soldatului şi al ori-cărui creştin ortodox român cu 20 gravuri care reprezintă rugăciunea dimineţei, tatăl nostru şi simbolul credinţei. Alcătuită de I. Comaneanu. Ed. III. Tipărită [...] aprobată şi de onor. Ministerul de rezboi cu No. 2686 din 14/2/905 şi cel de Interne, cu No. 70895 din 16/12/905. Bucureşti (Tip. G.A. Lazareanu), 1906. (20,5 x 13). 84 p. cu il. 60 bani. (II 55839)
13556. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1908. (20 x 12,5). 80 p. cu il. 70 bani. (I 11386)
13557. ~ Idem. Aprobată şi de Onor Ministerul de Culte şi Instrucţiunii Publice cu No. 22788 (Casa Bisericilor) şi de Ministerul de Război (Stat majorul G-l al armatei) cu No. 2282. Ed. VI. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dem. C. Ionescu), 1911. (20 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 24088)
Precuvântare semnată Nifon N. Ploeşteanu, Vicarul Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlachiei.
13558. ~ Idem, pentru înălţarea sentimentului religios şi patriotic al soldatului [...]. Aprobată şi de Onor Ministerul de Răsboi (Stat majorul G-l al armatei) cu No. 2746/909 precum şi de Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor (Casa Bisericei) cu No. 13662/1912. Ed. VI[!]. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (20,5 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 27961)
13559. ~ Idem. Ed. VI[!]. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (20 x 13). 80 p. cu il. 70 bani. (II 33889)

Nu exista imagini
  1424) COMĂNEANU, I. A.
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNEANU, I. A.
13560. ~ Annale relative la historia Romanilor din Dacia Traiana, [de] I. A. Komaneanu. Bucuresci (Impr. Th. Michaiescu şi Vaidescul, 1868. (24,5 x 16,5). 53 p. 3 lei noui. (II 156924)
13561. ~ Questia monastiriloru închinate pe la St. Locuri din Principatele Unite Moldova şi Romania, Tratată din punctulu [pe copertă: puntulu] de dreptate şi naţionalitate, de I. A. Comaneanu, Prezidinte la Judecătoria Ilfov Secsia I-iu. Bucuresci (Impr. Naţională a lui Iosif Romanov et Comp.), 1859. (21 x 13,5). V, 56 p. 3 Sfanţi. (II 76292)
13562. ~ Chestia orientală, [de] I. A. Komanénu, advocat. Bucuresci (Tip. Curţii (Lucrătorii Asociaţi), F. Göbl), 1877. (24 x 16,5). 24 p. 1 leu nou. (II 412751)
13563. ~ *Conferinţe asupra instrucţiunei în genere în armata nostră. Bucureşti (Stab. în artele grafice Socec, Sander şi Teclu), 1876. 12°. 16 p. (Popescu. Siese ani... 12)
13564. ~ Resboiu la Dunăre. Turcii cu Românii [de] I. A. Komăneanu, Advocat. Bucuresci (Noua Typ. Naţională, C. N. Rădulescu), 1877. (16 x 12). 14 p. 50 bani. (I 1124)
Traduceri:
DESCHAMP, E. Despre influintza spiritului francesu assupra Europei de doi secoli încoace. Trad. de ~. Bucureşti, 1857 ; 1859.
VOLTAIRE. Αλζιρα... Μεταφρασις του κομανιανου. Bucureşti, 1839.

Nu exista imagini
  1425) COMĂNEANU, ION P. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNEANU, ION P. (1850-?)
13565. ~ Sponsores, Fidepromissores şi Fidejussores. Thesa pentru licenţia susţinuta la... 1877 de Ión P. Comaneanu. Născut în satul Cilibia, districtul Buzeu [la 1850 Decembriu 18]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1877. (22 x 14). 143 p. (Facultatea de Drept din Bucurescii. (II 17096)

Nu exista imagini
  1426) COMĂNEANU, N.
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNEANU, N.
13566. ~ Contabilitatea în partidă dublă în administraţiunile financiare ale Statului de N. Comăneanu, licenţiat în ştiinţele comerciale superioare, şef de Secţie la Administraţiunea Financiară din Constanţa. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1909. (23,5 x 16). 27 p. (Din publicaţiunile Uniunei Absolvenţilor Şcoalelor comerciale, Nr. 5) (II 14375)

Nu exista imagini
  1427) COMĂNESCU, ALEXANDRU N. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNESCU, ALEXANDRU N. (1884-?)
13567. ~ Consideraţiuni clinice asupra turburărilor ritmului cardiac. Extrasistola. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Martie 1912 de Comănescu N. Alexandru din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Cultura, Societate Colectivă), 1912. (24 x 16). 56 p., 9 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1218) (II 29069)

Nu exista imagini
  1428) COMĂNESCU, AUREL CHICEA (1842-?)
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNESCU, AUREL CHICEA (1842-?)
13568. ~ Gramatica limbii germane. Studiu aprofundat, lucrat după principiile metodice şi practice pentru Români şi în special pentru tóte şcólele publice şi private, de Aurel Chicea-Comănescu, doctor în drept, profesor de limba şi literatura germană la liceul Lazăr. Cartea I. Etimologia. Cartea II. Sintaxa. Cartea III. Noua Ortografie. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (21,5 x 13,5). 1 f., XV p., p. 3-304. 3 lei. (II 411795)
Cartea a III-a, anunţată în cuprins, are titlul: "Manual de noua ortografie...".
13569. ~ Idem. Cartea II. Sintaxa. Bucurescci Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (21,5 x 13). 1 f., VI p., p. 3-212. 2,50 lei. (II 411795)
13570. ~ *Manual de noua ortografie a limbii germane lucrat după principiile metodice pentru tóte şcólele publice şi pentru studiul privat, de Aurel Chicea-Comănescu, doctor în drept, profesor de limba şi literatura germană la liceul Lazăr. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (21,5 x 13).l f. , VII p., p. 3-93. 1,50 lei. (A. 16522)
Aceasta este Cartea a III-a din "Gramatica limbii germane". În prezent lipsă BAR
13571. ~ Max Muller faţă cu teoria lui Darwin despre descendenţa sau originea omului. Disertaţiune rostită la 18 Ianuarie 1896 Diua aniversară a Liceului Lazăr de Aurel Chicea-Comănescu, Doctor în Drept, Profesor de limba şi literatura germană la Liceul Lazăr. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (19 x 12,5). 38 p. 1 leu. (I 54368)

Nu exista imagini
  1429) COMĂNESCU, CONSTANTIN (1875-1942)
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNESCU, CONSTANTIN (1875-1942)
13572. ~ Marşul de rezistenţă (raidul) Budapesta-Viena, 7-8 Octombrie 1908, [de] Căpitanul C. Comănescu de la Şcoala de cavalerie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, J. Göbl S-sori), 1909. (24,5 x 16,5). 81 p., 1 f., 1 h. 2,50 lei. (II 16893)
Cu o scrisoare de Căpitan Romulus Scărişoreanu.
13573. ~ Organisarea şcoalelor de cavalerie din Austro-Ungaria, de Căpitan C. Comănescu. Lucrare aprobată de Marele Stat Major cu referatul No. 9224. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (24 x 16,5). 107 p. cu il., 3 tab. (II 41529)

Nu exista imagini
  1430) COMĂNESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNESCU, I.
În colaborare:
VOICULESCU, CR. şi ~. Şcoală primară rurală. (Memoriu)... T.-Măgurele, 1891.

Nu exista imagini
  1431) COMĂNESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNESCU, IOAN
Vezi:
BLASCO IBAÑEZ, V. Printre portocali. Il. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  1432) COMĂNESCU, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNESCU, IOSIF
13574. ~ Studiu istoricu-statisticu asupra presintelui şi trecutului Româniloru din opidulu Codlea, de Iosifu Comănescu. Cu note şi adnexe. Braşovu, Edit. despărţementului I alu Asociaţiunei transilvane (Tip. Alexi), 1885. (17,5 x 12). 47[-50] p., 1 tab. (I 267570)

Nu exista imagini
  1433) COMĂNESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
#COMĂNESCU, M.
13575. ~ Ilariu al Pictaviului (Poitiers). Teza pentru licenţa, presentată şi susţinută la... Decembre 1901 de Diaconul M. Comănescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (24,5 x 16,5). 67 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie) (II 413443)

Nu exista imagini
  1434) COMĂRNESCU-NETTER, IULIAN
 • Opera
 • Imagini
#COMĂRNESCU-NETTER, IULIAN
Vezi: NETTER-COMARNESCU, IULIAN (1855-?)

Nu exista imagini
  1435) Combaterea legii
 • Opera
 • Imagini
#Combaterea legii
13576. • Combaterea legei repausului de Duminici şi Serbători făcută de Înalt PPSS Mitropoliţi şi PPSS Episcopi în Senat la 8 Februarie 1897. Bucuresci (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericesci), 1897. (23,5 x 16). 23 p. (II 176184)

Nu exista imagini
  1436) COMBATI, IOAN
 • Opera
 • Imagini
#COMBATI, IOAN
13577. ~ Reporturi în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţa Susţinută la... 1886 de Ioan Combati (Născut în Bucuresci). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1886. (22,5 x 15,5). 52 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412238)

Nu exista imagini
  1437) COMBES, LOUIS
 • Opera
 • Imagini
#COMBES, LOUIS
13578. ~ Spartacus. Războiul robilor, [de] Louis Combes. [Trad. de P. Muşoiu?]. Bucureşti (Tip. Jubileu!, [1910]. (20 x 13,5). 16 p. (Biblioteca Revistei Ideei) (I 238872)
Tip., la p. 16. Probabil, traducerea lui P. Muşoiu, directorul revistei "Ideea".

Nu exista imagini
  1438) COMBIESCU, DUMITRU V. (1887-1961)
 • Opera
 • Imagini
#COMBIESCU, DUMITRU V. (1887-1961)
13579. ~ Fixarea complimentului în sifilis. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la [!] Ianuarie 1913 de Combiescu V. Dumitru din Institutul Medico-militar. Bucureşti (Tip. Cultura), 1912. (24 x 16,5). 36 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1262) (II 29940)
În colaborare:
ANDRIESCU, G. şi ~. Consideraţiuni asupra vaccinărei antitifice. Bucureşti, 1910.
CIUCĂ, M., ~ ş.a. Deux épidémies de fièvre typhoïde. Paris, 1915.
~. Vaccinations antityphiques au virus sensibilisé vivant de Besredka. Paris, 1914.
PAPIU, A. şi ~. Meningita cerebrospinală epidemică cu exantem. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1439) Comemorarea Regelui Carol I
 • Opera
 • Imagini
#Comemorarea Regelui Carol I
• Comemorarea Regelui Carol I. Vezi: FACULTATEA de Filosofie şi Litere din Bucureşti. Comemorarea Regelui Carol I. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  1440) COMENIUS, JOHANN AMOS
 • Opera
 • Imagini
#COMENIUS, JOHANN AMOS
13580. ~ Didactica Magna, [de] Ioan Amos Comenius. Tradusă şi însoţită de o precuvîntare şi introducere de Petru Gârboviceanu. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893. (23 x 16). XIV, 308, II p., 1 f. portr. (Retipărită după revista pedagogică "Lumină pentru toţi") (II 178548)
13581. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1904. (21,5 x 14,5). 355, II p., 1 f. portret. (Administraţia Casei Şcoalelor. Biblioteca pedagogilor clasici) (II 3391)
13582. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1910. (21,5 x 14,5). XV, 341, II p. cu portr. (Administraţia Cassei Şcoalelor. Biblioteca Pedagogilor Clasici, I) (II193288)

Nu exista imagini