Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  1421) Câteva cuvinte asupra piesei Turnul Coltzei
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte asupra piesei Turnul Coltzei
12972. • Cate-va cuvinte asupra piesei Turnul Coltzei. Bucureşti (Tip. Fraţii Popescu), 1890. (14,5 x 10). 1 f., 14 p. (I 14816)
La finalul textului (p. 13) iniţiala: "N.". Despre piesa lui Tonciescu, "Turnul Colţei", reprezentată la Teatrul Dacia.

Nu exista imagini
  1422) Câteva cuvinte asupra proiectului de lege privitor la regularea proprietăţii în Dobrogea
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte asupra proiectului de lege privitor la regularea proprietăţii în Dobrogea
12973. • Câte-va cuvinte asupra proiectului de lege privitor la regularea proprietatei în Dobrogea. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1882. (23,5 x 14,5). 53 p. 25 bani. (II 374642)

Nu exista imagini
  1423) Câteva cuvinte asupra şcoalei superioare de ştiinţe de stat şi a titraţilor ei
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte asupra şcoalei superioare de ştiinţe de stat şi a titraţilor ei
12974. • Câte-va cuvinte asupra şcoalei superioare de ştiinţe de stat şi a titraţilor ei, [de] Un student în ştiinţe de stat (Istoricul şi critica ce se face Scoalei şi titraţilor ei. Profesorii Şcoalei. Programul studiilor şi extras din regulamentul ei de funcţionare). Bucureşti (Tip. La Roumanie), 1908. (16 x 9,5). 35 p. 1 leu. (I 10397)

Nu exista imagini
  1424) Câteva cuvinte despre felul şi rostul Cruţării
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte despre felul şi rostul Cruţării
12975. • Câteva cuvinte despre felul şi rostul Cruţării. Ediţia băncii Asociaţiunea de credit din Haţeg, ca membră a Asociaţiunei de credit regn. centrală, înregistrată: Hátszegi hitelszövetkezet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja, Hátszegen. Haţeg (Hátszeg) (Gherla-Szamosujvár, Tiparul inst. de arte grafice, Alexandru Anca), 1913. (14 x 10). 13 p. (BCU-ClN 166662)

Nu exista imagini
  1425) Câteva cuvinte despre spiritism, magnetism şi ocultism
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte despre spiritism, magnetism şi ocultism
12976. • Câte-va cuvinte despre spiritism, magnetism şi ocultism. Bucureşti, Edit. Revistei Ştiinţelor Oculte (Tip. Unirea), [1911]. (19,5 x 12,5). 14 p. (Supliment la Revista Ştiinţelor Oculte) (I 42402)
Tip., la p. 4. Anul, dedus din reclama de pe cop. 2.

Nu exista imagini
  1426) Câteva cuvinte în chestia agrară
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte în chestia agrară
12977. • Câte-va cuvinte în chestia agrară, de Un diplomat agricol. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P. P. Stănescu), 1907. (21,5 x 13). 23 p. 50 bani. (II 6286)

Nu exista imagini
  1427) Câteva cuvinte şi reflecţiuni asupra cestiuni arendaşilor...
 • Opera
 • Imagini
Câteva cuvinte şi reflecţiuni asupra cestiuni arendaşilor...
12978. • Câte-va cuvinte şi reflecţiuni asupra cestiuni arendaşilor presentată onor. Cameri legiuitóre în sesiunea 1878-79. Bucuresci (Typ. Stefan Mihălescu), 1879. (16 x 10). 11 p. (I 13392)

Nu exista imagini
  1428) Câteva date biografice asupra D-lui Cnst. Alimaneştianu
 • Opera
 • Imagini
Câteva date biografice asupra D-lui Cnst. Alimaneştianu
12979. • Câteva date biografice asupra D-lui Cnst. Alimaneştianu, inginer de mine fost director al industriei comerţului şi minelor, extrase din Albumul ilustrat al celui de al IV-lea congres al camerilor de comerţ şi industrie din România, publicat în 1903 de D-nii Ştefan G. Saita, secretar al Camerii de comerţ din Craiova şi C. Zamfirol, publicist şi din Almanachul Hygeia pe 1905, publicat de D-l Aurel Scurtu [de I. B.]. Câmpulung (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi G. N. Vlădescu), 1905. (22 x 15,5). 30 p. (II 1884)
La finalul textului semnează "I.B."

Nu exista imagini
  1429) Câteva dezvoltări asupra concesiunii pentru înfiinţare de hale...
 • Opera
 • Imagini
Câteva dezvoltări asupra concesiunii pentru înfiinţare de hale...
12980. • Câte-va desvoltări asupra concesiunii pentru înfiinţare de hale şi alte lucrări de utelitate[!] în capitala României. Bucuresci (Tip. Ion Weiss), 1867. (20 x 12,5). 11 p. (I 408769)

Nu exista imagini
  1430) Câteva explicaţiuni relative la Legea asupra numelui
 • Opera
 • Imagini
Câteva explicaţiuni relative la Legea asupra numelui
12981. • Câte-va explicaţiuni relative la Legea asupra numelui. De Un deputat. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (25,5 x 20,5). 31 p. (II 413663)

Nu exista imagini
  1431) Câteva fapte din viaţa lui Dimitrie C. Butculescu
 • Opera
 • Imagini
Câteva fapte din viaţa lui Dimitrie C. Butculescu
12982. • Câte-va fapte din viaţa lui Dimitrie C. Butculescu Iniţiatorul spiritului de Asociaţiune şi întemeietorul Societăţilor şi Esposiţiunilor Cooperative din Terră. 1878-1895. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1895. (24 x 16,5). 167 p., 1 f. portr. (II 105341)

Nu exista imagini
  1432) Câteva învăţăminte din războiul Sud-African
 • Opera
 • Imagini
Câteva învăţăminte din războiul Sud-African
12983. • Câte-va învăţăminte din resboiul Sud-African, [de] General. Traducere din limba franceză cu autorisaţia autorului de L.-Colonel Gărdescu, Bucuresci (Tip. l’Independance Roumaine), 1903. (18,5 x 12.5). XIX p., p. 5-102. 1,50 lei. (I 120215)

Nu exista imagini
  1433) Câteva mici calcule şi câteva date
 • Opera
 • Imagini
Câteva mici calcule şi câteva date
12984. • Câteva mici calcule şi câteva date. Buzău (Impr. Alessandru Georgescu), 1908. (24 x 16). 94 p., 6 pl. (II 10845)
Calcule şi date necesare în război şi la exerciţiile în timp de pace.
12985. • Idem. Ploeşti (Inst. de Arte Grafice Progresul), 1909. (23 x 15,5). 96 p., 5 pl. (II 16386)

Nu exista imagini
  1434) Câteva observaţiuni asupra legii burselor
 • Opera
 • Imagini
Câteva observaţiuni asupra legii burselor
12986. • Câte-va observaţiuni asupra legei burselor, de Un membru al Asociaţiunei comercianţilor de cereale din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1904. (20 x 12). 24 p. (II 2363)

Nu exista imagini
  1435) Câteva observaţiuni asupra proiectului de lege comunală
 • Opera
 • Imagini
Câteva observaţiuni asupra proiectului de lege comunală
12987. • Câte-va observaţiuni asupra proiectului de lege comunală. Bucuresci (Tip. Mencoff), [1904]. (23 x 16). 61 p., 3 tab. (II 62447)
Descriere după copertă. Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  1436) Câteva observaţii asupra unor chestiuni de economie rurala
 • Opera
 • Imagini
Câteva observaţii asupra unor chestiuni de economie rurala
12988. • Câte-va observaţii asupra unoru cestiuni de economia rurala, [de St.]. 1857. Bucureşti (Impr. Naţională a lui Iosif Romanow et Comp.), 1857 [pe copertă: 1858]. (22 x 13,5). 37 p. (II 123223)
Textul cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine. La finalul textului semnează: "St." [= C. Steriade?].

Nu exista imagini
  1437) Câteva păreri în chestia ţărănească
 • Opera
 • Imagini
Câteva păreri în chestia ţărănească
12989. • Câteva păreri în chestia ţărănească, [de G. B.]. Târgu Jiu (Tip. artistică Lumina Fraţii Niculescu), 1914. (23,5 x 16,5). 128 p. 2 lei (II 37163)
12990. • Câte-va reflexiuni asupra Legii instr. publice, presentată onorabelei Camere. Consideraţiune generale. Bucureşti (Impr. Naţională C. N. Rădulescu), 1872. (22,5 x 14). 34 p. (II 22506)

Nu exista imagini
  1438) Câteva versuri şi bucăţi alese pentru Copilaşii noştri
 • Opera
 • Imagini
Câteva versuri şi bucăţi alese pentru Copilaşii noştri
12991. • Câteva versuri şi bucăţi alese pentru Copilaşii noştri. Bucureşti (Atel. Socec), 1909. (19,5 x 12,5). 22[-24] p. 30 bani. (Biblioteca Pedagogică şi Literară nr. 1. Publicat de o seamă de institutori şi sortit a veni cu produsul realizat în sprijinul orfanilor rămaşi fără ajutor) (I 16150)
Descriere după copertă. Majoritatea textelor semnate cu iniţiale. Cuprinde şi traduceri după Pestalozzi, Lamennais, Puşkin.

Nu exista imagini
  1439) CLAIN, SAMUIL MICU
 • Opera
 • Imagini
CLAIN, SAMUIL MICU
Vezi: MICU, SAMUIL

Nu exista imagini
  1440) CLAIRVILLE, NICOLAS
 • Opera
 • Imagini
CLAIRVILLE, NICOLAS
În colaborare:
12992. ~ Versurile din Fata mamei Angot. Operă comică în trei acte, de D. D. Clairville, Siraudin şi Koping. Musica de Lecocq. Tradusă de G. Bengescu. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1875. (21,5 x 14,5). 44 p. 1,50 lei. (II 263453)
Reprezentată pentru întîia oară la Iaşi, la 1 Martie 1875.
Vezi şi:
DUMANOIR şi ~. 33,333 de franci şi 33 de centime pe di. Bucureşti, 1859.

Nu exista imagini