Bibliografia românească modernă

Autori - Litera M
  531) MARINESCU, IORDACHE-PLEŞOIU
 • Opera
 • Imagini
MARINESCU, IORDACHE-PLEŞOIU
35047. ~ Recidiva. Teza de licenţă de Marinescu Iordache-Pleşoiu. Bucureşti (Tip. Miulescu), 1902. (24,5 x 16,5). 53, 2 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 422628)

Nu exista imagini
  532) MARINESCU, JULIAN (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
MARINESCU, JULIAN (1884-?)
35048. ~ Bogdan cel Orb (1504-1517), [de] Julian Marinescu. Lucrare de istoria românilor de sub direcţiunea d-lui prof. Dr. Onciul, de la Universitatea din Bucureşti. Tipărită de Fundaţiunea Universitară Carol I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1910. (24,5 x 17). 115[-117] p. (Seminarul de istoria română la Universitatea din Bucureşti) (II 19433)

Nu exista imagini
  533) MARINESCU, JUSTIN (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
MARINESCU, JUSTIN (1881-?)
35049. ~ Spiritul educaţiunei fizice moderne. Căpitan Justin Marinescu, Absolvent al Academiei de Educaţiune fizică din Stockholm. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (18,5 x 12,5). VI-131 p. (I 37830)

În colaborare:
BĂDULESCU, V. şi ~. Instrucţiuni asupra gimnasticii suedeze. Bucureşti, 1914.
BĂDULESCU, V. şi ~. Programe... pentru pregătirea viitorilor instructori ai armatei. Bucureşti 1912.

Nu exista imagini
  534) MARINESCU, M.
 • Opera
 • Imagini
MARINESCU, M.
35050. ~ Prescurtare de istoria sacră a Noului Testamentu. Prelucrată în conformitate cu programa claseloru primare, de Diaconu M. Marinescu. Craiova, Editura Librăriei S. Samitca (Tipografia Philip Lasar), 1885. (18,5 x 12). 32 p. cu il. (I 392636)
Tipografia, pe v. p. de titlu.
35051. ~ Prescurtare de istoria sacră a Noului Testamentu, prelucrată în conformitate cu programa claseloru primare, de Diaconu M. Marinescu. Craiova, Editura Librăriei S. Samitca (Tip. Philip Lasar), 1887. (21,5 x 14). 32 p. cu il. 20 bani. (II 393352)
Tipografia, pe v. p. de titlu.
35052. ~ Prescurtare de Istoria sacră a Vechiului Testament, prelucrată în conformitate cu programa claselor primare, de Diaconu M. Marinescu. [Pe cop. şi: Ed. II]. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tip. Filip Lazăr), 1886. (18,5 x 12). 32 p. cu il. 20 bani. (I (392637)
35053. ~ Prescurtare de istoria sacră a Vechiului Testament, prelucrată în conformitate cu programa claselor primare, de Diaconu M. Marinescu. Ed. II [pe cop.: Ed. IV]. Craiova, Editura Librăriei S. Samitca (Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1888 [pe cop. 1889]. (20 x 13). 31 p. cu il. 20 bani. (I 392858)
Tipografia, pe v. p. de titlu.

Traduceri, editări de texte:
• *Optu-Glosariul seu Octoichul cel micu... Trad. şi ed. de ~. Craiova, 1877.
• Săntitoriulu (Aghiasmatariulu)... Trad. şi ed. de ~. Craiova, 1877.

Nu exista imagini
  535) MARINESCU, MARIN (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
MARINESCU, MARIN (1861-?)
35054. ~ Carte de Aritmetică pentru clasa I primară urbană. Conform programei în vigore de Marin Marinescu, directorul Şcoalei Primare de Băeţi No. 22 din Bucureşti. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea (Tiparul Institutului de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu), 1899. (20 x 13) 137 p. 90 bani. (I 423903)
Tip. şi an, pe v. p. de titlu.
35055. ~ Idem, de Marin Marinescu, directorul Şcolei Primare de Băeţi No. 14 din Bucureşti. Ed. III. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea (Tip. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1905. (19,5 x 13). 128 p. 60 bani. (I 423940)
Tip. şi an, pe v. p. de titlu. Pe cop. şi p. de titlu menţiunea: "Ortografia nouă".
35056. ~ Carte de aritmetică, pentru clasa II primară urbană. Conform programei în vigore, de Marin Marinescu, Directorul Şcoalei primare de băeţi No. 22 din Bucureşti. Ed. I. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea (Tiparul Institutului de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu), 1899. (19,5 x 12,5). 68 p. cu il. 45 bani. (I 392832)
Tip. şi an, la p. 2.
35057. ~ Carte de aritmetică, pentru clasa III primară urbană, conform programei în vigore, de Marin Marinescu, Directorul Şcoalei primare de băeţi No. 22 din Bucureşti. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea (Tiparul Institutului de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu), 1899. (19,5 x 13). 74 p. cu il. 50 bani. (I 392815)
Tip. şi an, la p. 2.
35058. ~ Carte de aritmetică şi geometrie, pentru clasa IV primară urbană conform programei în vigore, de Marin Marinescu, Directorul Şcoalei primare de băeţi No. 22 din Bucureşti. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea (Tiparul Institutului de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu), 1899. (19,5 x 13). 93 p. cu il. 60 bani. (I 393713)
Tip. şi an, la p. 2.
35059. ~ Idem, de Marin Marinescu, Directorul şcoalei primare de băeţi No. 14 din Bucureşti. Ed. III. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea (Institutul grafic Minerva), 1904. (20 x 13). 80 p. 50 bani. (II 423792)
Tip. şi an, pe v. p. de titlu.
35060. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea (Institutul Grafic Minerva), 1905. (20 x 13). 80 p. 50 bani. (I 423882)
Tipografia, pe v. p. de titlu; anul, pe copertă. Pe copertă şi p. de titlu menţiunea: "Ortografia nouă".
35061. ~ Carte de aritmetică pentru scolele primare rurale, divisia II (anul I şi II), conform programei în vigore, de Marin Marinescu, Directorul Şcoalei primare de băeţi No. 22 din Bucureşti. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea (Tiparul Institutului de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu), 1899. (20 x 13). 108 p. 70 bani. (II 392962)
Tip. şi an, pe v. p. de titlu.
35062. ~ Idem, de Marin Marinescu, directorul Şcoalei Primare de Băeţi, No. 14 din Bucureşti. Ed. III. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea ([Tiparul Institutului de Arte Grafice şi Editură Minerva]), 1904. (20 x 13,5), 102 p. 60 bani. (I 411638)
Tip. şi an, pe v. p. de titlu.
35063. ~ Carte de aritmetică şi geometrie pentru şcolele primare rurale, divisia III (anul I şi II), conform programei în vigore, de Marin Marinescu, Directorul Şcoalei primare de băeţi No. 22 din Bucureşti. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea (Tiparul Institulului de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu), 1899. (20,5 x 13,5), 172 p. cu il. 85 bani. (II 392963)
Tipografia şi anul, pe v. p. de titlu.

Nu exista imagini
  536) MARINESCU, MIHAIL (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
MARINESCU, MIHAIL (1855-?)
35064. ~ Contribuţiuni la studiul eliminărei naftolului B în organism. Teza presentată la concurs pentru obţinerea gradului de farmacist de corp de armată de M. Marinescu, Farmacist de Divisie. Bucuresci (Tipo-Litografia Eduard Wiegand), 1890. (23 x 15,5). 39 p. (II 269483)

Nu exista imagini
  537) MARINESCU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
MARINESCU, MIHAIL
35065. ~ Amintiri de pe Câmpul de Operaţiuni din Campania 1913 de Mihail Marinescu, Caporal Activ. Autorizat de Marele Stat Major cu Ord. No. 5582 din 29 Oct. 1913. Craiova (Tipografie, Legătorie de cărţi, Secţie de Cartonage, N. I. Macavei). 1913. (20,5 x 13,5). 58 p. cu il. 80 bani. (II 35329)

Nu exista imagini
  538) MARINESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
MARINESCU, N.
35066. ~ Puterea paternă în Dreptul Roman şi Român. Teza pentru licenţă susţinută de N. Marinescu. Bucuresci (Tipografia şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1904. (23 x 15,5). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3652)

Nu exista imagini
  539) MARINESCU, N. G. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
MARINESCU, N. G. (1878-?)
35067. ~ Legea pentru Regularea şi Consolidarea drepturilor de a Exploata petrolul şi ozocherita pe Proprietăţile particulare, [de] N. G. Marinescu, Advocat al statului. [I]. Expunere de motive, dezbateri parlamentare, regulamentul legii, şi legea adnotată cu toată jurisprudenţa. (Lege sancţionată şi promulgată prin Decretul No. 1693 din 9 Mai 1904, publicată în Monitorul Oficial No. 31, din Mai 1904. Cu o scurtă expunere juridică a Teoriei proprietarului aparent şi Embaticurile faţă de legea consolidărilor (Legea răscumpărărei Bunurilor Statului)). Bucureşti (Institutul de Arte Grafice Eminescu), 1912. (21 x 14). 210 p. (I 35282)
35068. ~ Noua lege a consolidărilor petrolifere 1913 cu jurisprudenţa la zi (în continuare), [de] N. G. Marinescu, Avocat al statului. [II]. Expunere de motive a nouei legi. Desbateri parlamentare în Senat şi Cameră. Textul nouei legi în limba română şi franceză. Jurisprudenţa. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (21 x 14). 210 p. 4 lei. (I 35282)
35069. ~ Volumul III Asupra Legei consolidărilor petrolifere. (Continuare la vol. I (1912) şi vol. II (1913)). [De] N. G. Marinescu, Avocat al Statului. Note şi observaţiuni (articol). Iarăşi despre teoria proprietarului aparent (articol). Expunerea de motive a nouei legi din 1913. Textul legei din 1913. Jurisprudenţa (continuare de la Iulie 1913 până la 1916 cu adnotări). Bucureşti (Inst. Arte Grafice Carol Göbl, S-or I. St. Rasidescu), 1916. (21 x 14). 246 p. 8 [modificat de mînă = 10] lei. (II 35282)

Nu exista imagini
  540) MARINESCU, N. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
MARINESCU, N. (1884-?)
35070. ~ Contribuţiuni la studiul florei microbiene în epidemia de gripă din anul 1905-1906. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 12 Iunie 1906 de N. Marinescu. Bucureşti (Tip. A. Grossmann), 1906. (23 x 16). 40[-46] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 857) (II 580120)

Nu exista imagini